Velkomen til oss!

Dette er ein samla nettstad for Odda og Ullensvang Frivilligsentralar. Vi er ein møteplass som formidler kontakt og samhandling mellom menneska i lokalmiljøet, der du kan bruka augeblinket; å dela med andre og å få attende. Aktivitetane er styrt av deg; av dine behov, ønskjer og engasjement.

Aktivitetar

Her finn du noko informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for meir info.

Ullensvang kommune har no innført Helseboka i forbindelse med Covid-19 vaksinering. Treng du hjelp til å lasta den ned/logga deg på?

Les mer

Står du fast eller treng hjelp på mobil, nettbrett eller andre digitale hjelpemidler, kan du ta deg en tur til oss.

Les mer

Som erstatning for aktivitetar som vi har måtta avlyst grunna smittevern, arrangerer vi Friveka 16. - 20. november med koronavennlege uteaktivitetar som eit virkemiddel for å unngå einsemd og isolasjon.

Les mer

Kvar onsdag samlas handarbeidsglade folk på Frivilligsentralen.

Les mer

Ein møteplass med fokus på samtale og språklæring samt leksehjelp for deg som vil bli kjend med nye mennesker, ha ei sosial og hyggjeleg stund saman med andre og der du kan lære deg eller lære andre meir språkforståring. Her kan ein og få hjelp med lekser eller hjelpe andre med lekser.

Les mer

Aksjonen er no avslutta for sesongen, men kjem att til hausten/vinteren.

Les mer

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser
2022 © Odda Frivilligsentral