Lag og foreiningar

Frivilligsentralen er ein samarbeidspartner og eit kontaktpunkt for frivillige lag og organisasjonar.

Her kan ditt lag få hjelp til blant anna

  • Kurs/opplæring innan ulike tema ditt lag treng bistand til 
  • søknader
  • kopiering / utforming av brosjyrar og plakatar 
  • bistand til styreverv 
  • rekneskap
  • lån av lokaler 
  • digital hjelp 
  • samarbeidsprosjekt
  • andre behov de har for hjelp til å drifta laget
  • Sentralen kan óg væra eit bindeledd mellom lag/foreiningar og det offentlege. Ta kontakt eller stikk innom, og høyr kva vi kan bidra med!
2022 © Odda Frivilligsentral