Om oss

Odda Frivilligsentral vart re-etablert i 2009 og er ein kommunal eigd frivilligsentral

ODDA FRIVILLIGSENTRAL ER: 

  1. Ein møteplass som formidler kontakt og samhandling mellom menneska i lokalmiljøet. 
  2. Ein stad å bruka augeblinket; å dela med andre og å få attende. 
  3. Ein stad der aktivitetane er styrt av deg; av dine behov, ønskjer og engasjement.


HAR DU EIN GOD IDÈ? 

På frivilligsentralen kan du få hjelp til å iverksetta den. 

  • Er det noko du sakner i Odda? 
  • Er det noko du kan bidra med til glede for andre? Ta kontakt, så kan vi hjelpa deg til å realisera din idé.


TA KONTAKT MED OSS , ELLER ENNO BETRE - TA TUREN INNOM I RØLDALSVEGEN 56 :)2022 © Odda Frivilligsentral