Straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Regjeringa har som følgje av dei ekstraordinære straumprisane vidareført tilskotsordninga for frivillige organisasjonar til og med mars 2023.

I første tilskotsperiode desember 2021- mars 2022 vart tilskotsordninga forvalta av kommunane. Regjeringa har beslutta å forlenge tilskotsordninga til og med mars 2023, og har vedteke ei ny forskrift for fordeling av tilskotet.

I perioden april 2022- mars 2023 vil ordninga bli forvalta av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsskjemaet vert opna i midten av august på følgjande stad: https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/

Les meir om ordninga HER. 

For spørsmål, ta kontakt med elin.myran@ullensvang.kommune.no 

2022 © Odda Frivilligsentral